Kolekcjonerstwo sztuki

Bycie kolekcjonerem to często dosyć droga przyjemność. Niewątpliwie jest tak też w przypadku kolekcjonerów sztuki, którzy za pojedynczy element swoich zbiorów są w stanie zapłacić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Kolekcjonerzy sztuki zazwyczaj skupiają się na określonym zakresie i tak np. niektórzy zbierają wyłącznie obrazy renesansowe, inni współczesne rzeźby, jeszcze inni zaś kolekcjonują wyłącznie wyroby z brązu czy srebra.

Ilu kolekcjonerów, tyle zainteresowań. Najwięksi światowi kolekcjonerzy sztuki mają w swoich domach zbiory, których wartość jest liczona w milionach dolarów.

A im ciągle mała i wciąż poszerzają swoje kolekcje. Na pewno dużym utrudnieniem dla kolekcjonerów sztuki jest to, że niektóre z pożądanych przez nich eksponatów nigdy nie opuszczą murów muzeum, gdyż należą np.

do zbiorów państwowych. Właśnie ten fakt jest częstym powodem kradzieży oraz zaginięć wielkich dzieł sztuki, które jak się później okazuje trafiają do prywatnych zbiorów kolekcjonerskich.